Föreläsningar och seminarier

Seminarium: Acute effects of transcranial direct current stimulation on attention and working memory

2015-05-2011:00 till 12:00 Gävlegatan 16, 8th floor, ARCAnnanSektionen för Aging Research Center (ARC)

Jonna Nilsson, Post doc Aging Research Center, KI/SU.