Föreläsningar och seminarier

Öppna professorsföreläsningar med Lena Nilsson Wikmar och Yvonne Wengström

2015-11-0514:30 Alfred Nobels allé 23, sal H1 RödCampus Flemingsberg

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) har glädjen att bjuda in till föreläsningar med professor Yvonne Wengström "En storlek passar inte alla" och professor Lena Nilsson-Wikmar "En resa i lärande".

Program

14.30-14.35     

Introduktion av NVS prefekt Maria Eriksdotter

14.35-15.20    

Introduktion av Ann Langius-Eklöf, chef för sektionen för omvårdnad 

Föreläsning av professor Yvonne Wengström ”En storlek passar inte alla”

15.20-15.30    

Bensträckare 

15.30-16.15    

Introduktion av Maria Hagströmer, chef för sektionen för fysioterapi

Föreläsning av professor Lena Nilsson-Wikmar  ”En resa i lärande”

16.15-17.30    

Mingel (snittar och dryck kommer att serveras)

Välkommen!

Professor

Lena Nilsson-Wikmar

Telefon: 08-524 888 48
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Lena.Nilsson-Wikmar@ki.se

Professor/sjuksköterska

Yvonne Wengström

Telefon: 08-524 836 83
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Yvonne.Wengstrom@ki.se

Länkar

ProfessorVårdvetenskap