Föreläsningar och seminarier

Öppet seminarium Internationella kvinnodagen 8 mars

2019-03-0810:00 till 12:00 KI, Rappesalen, Alfred Nobels allé 10Campus Flemingsberg

KRIS, GENUS OCH OJÄMLIKHET - NATIONELLT OCH GLOBALT

Hur uttrycks kris, genus och ojämlikhet i våld mot kvinnor? Hur ser det ut i svensk och i internationell kontext? Detta kommer att diskuteras vid ett tvärvetenskapligt seminarium där det också kommer att talas om vilka konsekvenserna blir när kriser upprätthålls politiskt: hur katastrofer och hälsoproblem bidrar till ett gränsöverskridande som leder till ojämlikhet, orättvisor och ökat våld mot redan utsatta.

Presentationer

Hedersrelaterat våld och förtryck
Sara Mohammad, Ordförande, Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF)

Kvinnlig könsstympning efter immigration – ett nytt forskningsnätverk i Sverige
Vanja Berggren, med dr. i internationell hälsa, Karolinska Institutet

Gender, Violences, and Catastrophes
Helle Rydström, professor i Genusvetenskap, Lunds universitet

A Global Goals Perspective on Women and Global Health
Vasna Ramasar, fil dr. i kulturgeografi, Lunds Universitet

Moderatorer:
Mo Hamza, professor i riskhantering och samhällsskydd, Lunds Universitet
Maria Ardelius, adjunkt i vårdvetenskap, Karolinska Institutet

Notera att vissa av presentationerna ges på svenska medan andra ges på engelska
Samordnare: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet och Pufendorfinstitutets Tema CRISIS, Lunds universitet

Seminariet börjar kl 10. Fika från 9:30

Global hälsaJämställdhet