Disputationer

Licentiatexamen: Åsa Andersson

2017-03-2412:30 Aulan, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Stigbergsgatan 30 StockholmAnnanSektionen för Omvårdnad

Titel: "Vårdskador vid omvårdnad - En studie av patienters, anhörigas och vårdgivares anmälningar"

Intervju med Åsa Andersson 

Betygsnämnd

Docent Katarina Göransson, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin  

Docent Lena Nilsson, Linköpings Universitet, Universitetssjukhuset i Linköping 

Docent Kersti Theander, Karlstads Universitet, Institutionen för hälsovetenskaper, Avdelningen för omvårdnad 

Huvudhandledare

Docent Görel Hansebo, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Institutionen för vårdvetenskap

Bihandledare

Professor Per-Olof Sandman, Karolinska Instituet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad

Professor Ania Willman, Malmö Högskola, Institutionen för vårdvetenskap

Filosofie doktor Catharina Frank, Karolinska Instituet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad

Omvårdnad