Halvtidskontroller

Halvtidsseminarium: Tina Lundberg

2016-04-1113:00 Ersta Sköndal Högskola, Stigbergsgatan 30, sal 1.AnnanSektionen för socialt arbete

Titel: Supporting next-of-kin in palliative care with special focus on young adults in bereavement 

Huvudhandledare

Ulla Forinder, Docent 
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för socialt arbete
Lektor vid sektionen för socialt arbete och psykologi, Gävle högskola samt
Forskningsledare vid Kuratorskliniken, Karlinska universitetssjukhuset.

Betygskommitté

Carina Persson, Med. dr, Lektor, Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

Martin Bergström, Doktor i socialt arbete, Lektor, Lunds Universitet, Institutionen för socialt arbete

Claudia Lampic, Docent, Lektor,  Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), sektione för omvårdnad.

Kontakt

Forskarstuderande

Tina Lundberg

Enhet: Sektionen för allmänmedicin och primärvård
E-post: tina.lundberg@ki.se
 

Contact person: Tina Lundberg

Länkar

DoktorandPalliativ vårdVårdvetenskap