Halvtidskontroller

Halvtidsseminarium: Mia Forslin, leg. fysioterapeut, MSc

This page in English
2017-01-2313:00 Alfred Nobels allé 23, sal 202Campus Flemingsberg

Titel: Working life in people with multiple sclerosis

Huvudhandledare: 

Sverker Johansson, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Sektionen för fysioterapi

Bihandledare: 

Lena von Koch, Professor, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

Katharina Fink, Med Dr, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), Neuro Hillert         

 Ulla Johansson, Med Dr, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Sektionen för arbetsterapi 

Betygsnämnd: 

Anders Svenningsson, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS) 

Eva Månsson Lexell, Med dr, Lunds universitet, Hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten

Petter Tinghög, Fil Dr, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), Försäkringsmedicin Alexanderson

Doktorand

Mia Forslin

Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: mia.forslin@ki.se

Länkar

Fysioterapi