Halvtidskontroller

Halvtidsseminarium: Gunnel Wärn Hede

2016-06-1010:00 till 2016-06-1119:00 Alfred Nobels allé 23, Sal 302Campus FlemingsbergSektionen för Omvårdnad

Titel: “Att leva med ätsvårigheter efter stroke - upplevelser och erfarenheter av enteral nutrition via Perkutan Endoskopisk Gastrostomi.”

 

Huvudhandledare

Milita Crisby.   Senior Consultant Neurology, Adjunct Professor, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Bihandledare

Britt Ebbeskog

Gerd Faxen-Irving    

Granskare

Elisabet Welin Henriksson, Docent, leg. sjuksköterska     NVS Omvårdnad.

Stanislava Zabarovskaja, Med Dr.  Löwenströmska Hospital.

Jörgen Medin, Med Dr.  Sophiahemmets Högskola

Contact person: Annica Karlsson
Omvårdnad