Halvtidskontroller

Halvtidsseminarium: Elena Tseli, leg sjukgymnast, MSc

2016-11-0411:00 Alfred Nobels allé 23, S 202 Campus HuddingeCampus Flemingsberg

Nationwide evaluation of multimodal rehabilitation in patients with chronic pain: effectiveness and predictors of treatment outcomes

Betygsnämnd:

Pernilla Åsenlöf, Professor, Uppsala Universitet, Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi

Ida Flink, Docent, Örebro Universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Carl Molander, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)

Huvudhandledare:

Björn Äng, Docent, Karolinska Institutet, Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), Sektionen för fysioterapi

Bihandledare:

Wim Grooten, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), Sektionen för fysioterapi

Björn Gerdle, Professor, Linköping Universitet, IMH Institutionen för medicin och hälsa, Samhällsmedicin

Länkar

Fysioterapi