Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Marie Tyrrell

This page in English
2018-03-0711:00 Oscarssalen, Sophiahemmet Högskola, Valhallavägen 91AnnanSektionen för neurogeriatrik

Titel: Från att söka vård för minnessvikt till att leva med neuropsykiatriska symtom vid demens i eget boende – erfarenheter av äldre personer och deras närstående

Huvudhandledare

Docent Pernilla Hillerås, Hälsovetenskapliga Institutionen, Röda Korsets Högskola, Huddinge, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet och Institutionen för Omvårdnad, Sophiahemmet Högskola.

Betygskommittée

Professor Hui-Xin Wang, Stockholms universitet

Anne Marie Boström, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Universitetslektor Annelie Stranz, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialhögskola, Stockholms universitet, Institutionen socialt arbetet

 

Kontakt

Forskarstuderande

Anne Marie Tyrrell

Enhet: Sektionen för neurogeriatrik
E-post: marie.tyrrell@ki.se

DemensDoktorandForskarutbildning