Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Marian Papp

2014-10-1709:30 sal 615, Alfred Nobels alle 12, plan 6 (ingång från plan 5), CeFAM, Karolinska InstitutetCampus Flemingsberg

Titel: Effekter av yogaträning på objektiva och subjektiva hälsoparametrar

Huvudhandledare

Per Wändell, professor, NVS, allmänmedicin

Bihandledare

Petra Lindfors, professor, Stockholms universitet, psykologiska institutionen

Malin Nygren-Bonnier, medicine doktor, NVS, fysioterapi

Lennart Gullstrand, medicine doktor, GIH

Betygsnämnd:

Per Kristiansson, docent, Uppsala universitet, Folkhälso- och vårdvetenskap, allmänmedicin

Maria Hagströmer, docent, KI, NVS, fysioterapi

Örjan Ekblom, medicine doktor, GIH