Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Maria Fjell

2017-11-1413:00 Sal 313, Alfred Nobels Allé 23Campus FlemingsbergSektionen för Omvårdnad

“Effects of an interactive app for early assessment and management of symptoms and problems in patients treated with neo-adjuvant chemotherapy for breast cancer - A randomized controlled trial”

Huvudhandledare

Universitetsadjunkt Kay Sundberg, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för omvårdnad 

Bihandledare

Professor Ann Langius-Eklöf, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för omvårdnad 

Professor Yvonne Wengström, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för omvårdnad 

Granskare

Professor Birgit Rasmussen, Lunds universitet, Palliativt utvecklingscentrum

Professor Mirjam Ekstedt, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, management och etik

Docent Thomas Hatschek, Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi och Karolinska sjukhuset, Radiumhemmet

Contact person: Annica Karlsson
Cancer och onkologiForskarutbildningSjuksköterskeprogrammetSpecialistsjuksköterskeprogram