Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Lisa Holmlund

This page in English
2016-11-0713:00 till 15:00 Alfred Nobels allé 23, S 403Campus Flemingsberg

Title: RETURN TO WORK: To develop and evaluate a new person-centred return to work rehabilitation progam among adults with spinal cord injury in a RCT- feasibility study

Huvudhandledare

Universitetslektor & Docent Eric Asaba, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), sektionen för arbetsterapi 

Bihandledare

Susanne Guidetti, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), sektionen för arbetsterapi.

Professor Åke Seiger, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), sektionen för Neurodegeneration

Docent Claes Hultling, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), sektionen för Neurodegeneration

Betygskommitté 

Professor Maria Larsson-Lund, Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap

Elin Ekbladh, Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Professor Kerstin Fugel-Meyer, Karolinska Institutet Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), Sektionen för socialt arbete

Doktorand

Lisa Holmlund (f.d Bergmark)

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: lisa.holmlund@ki.se

Contact person: Lisa Holmlund (f.d Bergmark)
ArbetsterapiRehabilitering