Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Linda Sandberg

2016-05-1113:00 Sal 507, ANA 23Campus FlemingsbergSektionen för Arbetsterapi

Titel: Older persons living at home with cognitive impairments - A focus on risks and support

Huvudhandledare 

Professor Lena Borell, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), sektionen för arbetsterapi

Bihandledare

PhD Lena Rosenberg, Karolinska Institutet, NVS, sektionen för arbetsterapi

Docent Anne-Marie Boström, Karolinska Institutet, NVS, sektionen för omvårdnad

Professor Bengt Winblad, Karolinska Institutet, NVS, sektionen för neurogeriatrik

Betygsnämnd

Professor Maria Larsson-Lund, Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering

Professor Anna-Karin Edberg, Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna

Docent Anna Dunér, Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Kontakt

ArbetsterapiForskarutbildningVårdvetenskap