Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Kersti Ejeby

2014-06-0209:00 Alfred Nobels allé 12, plan 6, sal 615, Campus HuddingeCampus Flemingsberg

Primary care patients with common mental disorders: Quality of life, life style, and effects of group therapy

Huvudhandledare

Med dr. Lars Backlund, Sektionen för allmänmedicin, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle NVS, Karolinska Institutet

Bihandledare

Professor Anders Ekbom, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet

Professor Marie Åsberg, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet

 

Sektionen för allmänmedicin och Centrum för allmänmedicin