Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Isabel Margot-Cattin

This page in English
2018-04-1313:00 till 16:00 Sal 517, Alfred Nobel Allé 23Campus FlemingsbergSektionen för Arbetsterapi

Titel: Familiarity and risk as older adults with mild to moderate dementia engage in activities outside the home

Huvud handledare

Louise Nygård, Professor, Sektionen för Arbetsterapi, Institutionen förNeurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Bi-handledare            

Anders Kottorp, Professor, Dekan av Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö Högskola.

Nicolas Kuhne, Professor, Department of Occupational Therapy, University of Applied Sciences of Western Switzerland.

Annika Öhman, Universitetslektor, Avdelningen för arbetsterapi, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.

Betygskommitté 

Ingrid Hellström, Biträdande professor, Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.

Lillemor Lundin-Olsson, senior Professor,  Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet.

Lisa Ekstam, Universitetsadjunkt, Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Contact person: Isabel Margot-Cattin

Länkar

ArbetsterapiDoktorandForskarutbildning