Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Håkan Nero

2014-12-1710:30 Karolinska Institutet, Alfred Nobels allé 23, sal 202Campus FlemingsbergSektionen för fysioterapi

Physical activity in older adults with Parkinson´s disease – before and after highly challenging balance training

Håkan Nero, leg sjukgymnast, MSc

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för fysioterapi

Huvudhandledare:

Maria Hagströmer, Docent, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Erika Franzén, Docent, Karolinska Institutet

Agneta Ståhle, Professor, Karolinska Institutet

Martin Benka-Wallén, Med.Dr, Karolinska Institutet

Betygsnämnd:

Örjan Ekblom, Lektor, Gymnastik- och Idrottshögskolan

Maria Haak, Lektor, Lunds Universitet

Charlotte Ytterberg, Lektor, Karolinska Institutet