Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Gustav Mårtensson

This page in English
2018-09-0610:00 Neo-huset, lokal Gene, plan 5Campus FlemingsbergSektionen för klinisk geriatrik

Titel: Functional and structural alterations of the brain in Alzheimer´s Disease

Huvudhandledare

Eric Westman, PhD, senior lecturer
Karolinska Institutet, NVS, sektionen för klinisk geriatrik

Bihandledare

Joana Pereria, PhD
Karolinska Institutet, NVS, sektionen för klinisk geriatrik

Giovanni Volpe, Ass Prof
Karolinska Institutet, Dept of Physics
Bilkent university, Ankara

Betygsnämnd

Peter Aspelin, prof emeritus
Karolinska Institutet, Inst CLINTEC, enheten för radiologi

Pawel Herman, Ass Prof
KTH, Dept of Computational Biology

Martin Lövdén, Prof
Karolinska Institutet, NVS, ARC

Kontakt

Forskarstuderande

Gustav Mårtensson

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: gustav.martensson@ki.se

Contact person: Anette Eidehall