Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Daniela Papadia

This page in English
2016-05-2410:00 LUNA seminar room, Neuroscience, Retzius vägCampus SolnaSektionen för neurogeriatrik

Titel: Amyloidogenic peptide-induced neurotoxicity and rescue strategies for cognitive deficits in Amyloid Diseases

Handledare

André Fisahn, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), sektionen för neurogeriatrik

Bihandledare

Mikael Altun, forskare, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB)

Misha Zilberter, forskare, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), sektionen för neurogeriatrik

Bengt Winblad, professor, Karolisnka Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), sektionen för neurogeriatrik

Betygskommitté

Pavel Pavlov, forskare, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), sektionen för neurogeriatrik

Abdel El Manira, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Janne Johansson, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), sektionen för neurogeriatrik

Kontakt

Länkar

Alzheimer