Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Astrid Fjell

2017-04-0710:00 Sal 313, Alfred Nobels Allé 23Campus FlemingsbergSektionen för Omvårdnad

Titel: ”A model for preventive home visits – risk identification, health literacy and compliance among older people living at home in Norway.”

Huvudhandledare

Docent Anne-Marie Boström, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för omvårdnad 

Bihandledare

Med Dr Berit Seiger Cronfalk, Ersta Sköndal Högskola, Sektionen för omvårdnad

Med Dr Arvid Rognve, HelseFonna, Haugesund Högskole, Norge

Granskare

Professor Sverre Pettersen, Högskolan i Oslo och Akershus, Norge

Professor Matti Viitanen, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för klinisk geriatrik

Med Dr Jeanette Westman, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för allmän medicin

Contact person: Annica Karlsson
Omvårdnad