Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Annika Öst-Nilsson

This page in English
2016-11-1813:00 till 15:00 Alfred Nobels allé 23, S 404Karolinska Universitetssjukhuset, HuddingeSektionen för Arbetsterapi

Title: Person-centred rehabilitation for return to work after stroke

Huvudhandledare

Gunilla Eriksson, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), Sektionen för arbetsterapi.

Bihandledare

Ulla Johansson, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), Sektionen för arbetsterapi.

Therese Hellman, Karolinska Institutet, Enheten för interventions- och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin.

Professor Lena von Koch, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), Sektionen för arbetsterapi.

Professor Birgitta Bernspång, Umeå universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Betygskommitté 

Gun Johansson, Epidemiolog, Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting, affilierad till Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin.

Universitetslektor & Med dr, Kristina Holmgren, Göteborgs universitet, Sektionen för hälsa och rehabilitering.

Helene Pessah-Rasmussen, Docent, Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö, VO Neurologi och Rehabiliteringsmedicin. Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper, Rehabiliteringsmedicin.

Forskarstuderande

Annika Öst Nilsson

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: annika.ost.nilsson@ki.se

ArbetsterapiDoktorand