Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Anna Anåker

This page in English
2016-09-0710:00 till 12:00 Alfred Nobels allé 23, S 306Campus FlemingsbergSektionen för Arbetsterapi

Title: Stroke care units: evaluating the design quality and its impact on care and rehabilitation, safety and patients’ health

Handledare

Docent Marie Elf, Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, Hälsa och samhälle.

Bihandledare

Konstnärlig professor Professor Peter Fröst, Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för Arkitektur 

Professor Lena von Koch, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för arbetsterapi.

Docent Christina Sjöstrand, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Betygsnämnd 

Professor Susan Iwarsson, Leg. Arbetsterapeut. Lunds Universitet, Medicinska fakulteten.

Professor Fredrik Nilsson, Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för Arkitektur. 

Professor Berit Lindahl, Högskolan i Borås, Högteknologiska vårdmiljöer programmet.

ArbetsterapiDoktorandForskarutbildning