Föreläsningar och seminarier

Forskningsworkshop: Kulturens insatser för hållbar folkhälsa

2014-11-1110:00 till 2014-11-1213:00 Wallenbergsalen kl.10-14 samt Nobel forum kl. 15.00 – 17.00 Campus Solna

Centrum för Social Hållbarhet (CSS) har nöjet att inbjuda forskare/forskargrupper till den första nätverksträffen ”Kulturens insatser för hållbar folkhälsa” på Karolinska Institutet i Stockholm 11-12/11 2014.

Tid: 11 november kl. 10.00 – 14.00 (lokal Wallenbergsalen) kl. 15.00 – 17.00 (Nobel forum, KI) kl. 19.00 gemensam middag på Djurgården

12 november kl. 09.00 – 13.00 (lokal meddelas senare)

Inbjudare: CSS - Centrum för Social Hållbarhet vid KI i samarbete med Kulturens bildningsverksamhet

Kulturens insatser för folkhälsan ser vi som ett viktigt bidrag till social hållbarhet. CSS och Kulturens bildningsverksamhet har därför nöjet att bjuda in forskare/forskargrupper till den första nätverksträffen på Karolinska Institutet i Stockholm.
Syftet med workshopen är att erbjuda en plattform för att starta ett svenskt forskarnätverk med nordisk samverkan runt temat ”Kultur och hållbar folkhälsa”. Deltagande kulturhälsoforskare är välkomna att presentera sina aktuella program och forskningsprojekt, utbyta erfarenheter och diskutera formerna för etablering av aktiv samverkan.

Ledande representanter från de nordiska länderna kommer att medverka med föreläsningar (Lars Ole Bonde, Danmark, Steinar Krokstad, Norge m.fl.).

Program

Definitivt program kommer senare. För anmälan samt preliminärt program, se under Dokument nedan.

Abstrakt: Vi uppmuntrar alla intresserade forskare att skicka in ett abstrakt på max 250 ord (syfte, frågeställning, studiepopulation, metod, resultat, diskussion och konklusion) samt gärna referenser från tidigare publikationer. Varje forskargrupp kommer få 10 minuter till sitt förfogande med efterföljande frågestund på 5 minuter. Det kommer även att finnas möjlighet till postervisning.

Contact person: Annele Claeson