Konferenser och symposier

Forskning på spåret

2018-02-2213:00 till 15:00 Sal 402, Alfred Nobels Allé 23Campus FlemingsbergSektionen för Arbetsterapi

Är du nyfiken på pågående forskning på KI, sektionen för arbetsterapi? Kom och diskutera med oss!

Eftermiddagen arrangeras av doktoranderna på sektionen och kommer att innehålla korta presentationer av pågående forskningsprojekt med efterföljande diskussioner. Uppdatera dig kring pågående forskning och diskutera med oss!

PROGRAM

13:00 Introduktion (Sektionschef Eric Asaba och professor Louise Nygård)

13:10 Interventioner för delaktighet-erfarenheter från forskning i klinisk verksamhet för personer med stroke eller ryggmärgsskada (Forskargruppen HELD)

13:40 Att använda vardagsteknik i hem och samhälle –hur fungerar det för äldre personer med kognitiv nedsättning? (Forskargruppen CACTUS)

14:15 Fika med mingel och posterutställning!

14:45 Platser och vardagsliv på äldreboenden (Forskargruppen APEL)

15:15-15:30 Avslutande diskussion

ANMÄL DIG INNAN 8 FEBRUARI

För anmälan och frågor, kontakta: Martha: martha.gustavsson@ki.se
Arrangeras av sektionen för arbetsterapi och SFO-V

Contact person: Martha Gustavsson
ArbetsterapiDoktorandKlinisk forskning