Annan

Doktorand- och handledardagar 2019

2019-04-1012:00 till 2019-04-1113:00 Skepparholmen NackaAnnanForskarskolan i vårdvetenskap

Forskarskolan årliga doktorand- och handledardagar äger rum lunch till lunch 10-11 april  på Skepparholmen Nacka i i år. Första dagen har karriärplanering som tema där fyra doktorer som har valt lite olika karriärvägar kommer att berätta hur de gick vidare efter sin doktorsexamen. Det blir också tid för diskussioner i grupper – doktorander och handledare i olika grupper. Lena Borell, professor vid institutionen NVS, avslutar med en framtidsspaning för vårdvetenskap. Andra dagen har vi, efter önskemål från många av er, bjudit in Åsa Burman verksam vid Stockholms universitet. Hon kommer att hålla en workshop: ”Verktygslåda för akademisk produktivitet.

Doktorander i någon av våra forskarskolor i vård (FiV, NFV) deltar utan kostnad med en handledare per doktorand (huvudhandledare eller bihandledare). Doktorand- och handledardagarna är även öppna för doktorander inom området vårdvetenskap som inte tillhör någon av forskarskolorna i vård och då bekostar forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap (PUF-V) doktorandernas deltagande (program och övernattning) med en handledare per doktorand (program men inte övernattning). Sista anmälningsdag 5 mars. 

Contact person: Anna-Maria LoimiImport to calendar

Länkar

AktivitetDoktorandForskarskolaHandledareVårdvetenskap