Disputationer

Disputation:Emelie Butler Forslund

2017-02-2409:30 Alfred Nobels allé 23, H2 GrönCampus Flemingsberg

Titel: Falls in wheelchair users with spinal cord injury – incidence, risks and concerns

Huvudhandledare:

Dr Kerstin Wahman, Karolinska Institutet, Institutionen förNeurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för neurodegeneration

Bihandledare: 

Docent Erika Franzén, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Dr Kirsti Skavberg Roaldsen, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi, Sunnaas Rehabilitation Hospital, Department of Research, Norway 

Docent Claes Hultling, Karolinska Institutet, Institutionen förNeurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för neurodegeneration

Fakultetsopponent:

Docent Páll Ingvarsson,Læknadeild Háskóla Íslands, Islands universitet, Medicinska fakulteten

Betygsnämnd:

Professor Lillemor Lundin Olsson, Umeå Universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för fysioterapi

Docent Kersti Samuelsson, Linköpings Universitet, Institutionen för medicin och hälsa (IMH), Sektionen för rehabiliteringsmedicin

Docent Sverker Johansson, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Sektionen för fysioterapi

Länkar

Fysioterapi