Disputationer

Disputation: Vivien Jorgensen, Leg. Fysioterapeut, MSc

This page in English
2016-10-2811:00 Alfred Nobels allé 23, H1 RödCampus Flemingsberg

Falls in Ambulatory Invdividuals with Spinal Cord Injury Incidence, Risk Factors and Perceptions of Fall

Opponent:

Jorunn L. Helbostad Professor, Norges tekniske - naturvitenskaplige universitet, Institutt for nevromedisin, Trondheim, Norge

Betygsnämnd:

Pernilla Åsenlöf, Professor, Uppsala Universitet, Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi

Páll E Ingavarsson, Klinisk bitr. Professor, Landspitali Univerity Hospital, Rehabiliteringssavdelning på Grenás, Reykjavik, Island

Anna-Karin Welmer Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för Aging Research Center

Huvudhandledare:

Kirsti Skavberg Roaldsen, PhD Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi, och Sunnaas sykehus HF, Forskningsavdelingen Nesoddtangen, Norway

Bihandledare:

Erika Franzén, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Arve Opheim, PhD, Sunnaas sykehus HF, Forskningsavdelingen, Nesoddtangen, Norge

Agneta Ståhle, Professor Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Professor Åke Seiger Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för neurodegeneration

Fysioterapi