Disputationer

Disputation: Thomas Nessen

2016-03-0310:00 Alfred Nobels allé 23, H2 GrönCampus Flemingsberg

Titel: Learning to guide behavior change - Physical Therapists' Promotion of Health-Enhancing Physical Activity in People with Rheumatoid Arthritis

Huvudhandledare

Ingrid Demmelmaier, Fil.Dr. 
Sektionen för fysioterapi 
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 
Karolinska Institutet

Bihandledare

Christina Opava, Professor 
Sektionen för fysioterapi 
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 
Karolinska Institutet

Fakultetsopponent

Kerstin Nilsson, Professor 
Instituionen för Vårdvetenskap och hälsa 
Göteborgs Universitet

Betygsnämnd:

Lars Wallin 
Akademin för Utbildning, hälsa och samhälle 
Högskolan Dalarna

Almqvist Lena Docent 
Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Mälardalens Högskola

Agneta Ståhle, Professor 
Sektionen för fysioterapi 
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 
Karolinska Institutet

Länkar

DoktorandFysioterapi