Disputationer

Disputation: Susanne Andermo

2017-02-2313:00 H2 Grön, Alfred Nobels Allé 23Campus FlemingsbergSektionen för Omvårdnad

“Meaning making in integrative health care: studies on patients’ and practitioners’ experiences”

Intervju med doktoranden

Opponent

Jenny-Ann Brodin Danell, Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, sociologiska institutionen

Betygsnämnd

Professor Jennifer Bullington, Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap

Professor Staffan Josephsson, Karolinska Institutet,  Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för arbetsterapi

Professor Lisa Skär, Blekinge tekniska högskola, Institutionen för hälsa

Huvudhandledare

Senior forskare Tobias Sundberg, Karolinska Instituet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad

Bihandledare

Docent Maria Arman, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad

Senior forskare Torkel Falkenberg, Karolinska Instituet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad

Omvårdnad