Disputationer

Disputation Susanna Nordin

This page in English
2016-12-0809:00 H3 Blå, Alfred Nobels Allé 23, HuddingeCampus FlemingsbergSektionen för Arbetsterapi

Titel

The quality of the physical environment and its association with activities and well-being among older people in residential care facilities.

Opponent

Professor Per-Olof Sandman, Umeå Universitet, Institutionen för omvårdnad

Betygsnämnd

Professor Louise Nygård, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), Sektionen för arbetsterapi

Docent Agneta Malmgren Fänge, Lunds Universitet, Medicinska fakulteten

Professor Kenneth Asplund, Mittuniversitetet, Avdelningen för Omvårdnad 

Handledare

Docent Marie Elf, Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, Hälsa och samhälle 

Professor Lena Von Koch, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), Sektionen för arbetsterapi

ArbetsterapiDoktorand