Disputationer

Disputation: Seyed-Mohammad Fereshtehnejad

2015-06-1213:00 Föreläsningssal B64, Barngatan 4, plan 6Karolinska Universitetssjukhuset, HuddingeSektionen för klinisk geriatrik

Titel

Neuroepidemiology of Parkinson´s disease in an urban area of Iran: From screening and prevalence to nutritional, clinical and psychiatric features and quality of life

Huvudhandledare

Professor, MD, PhD Johan Lökk, KI

Bihandledare

MD, PhD Ahmad Delbari, KI

Opponent

Ass professor, MD, PhD Dag Nyholm, Uppsala

Betygsnämnd

Ass professor, MD, PhD Karin Wirdefeldt, KI
Professor, MD, PhD Matti Viitanen, KI
Professor, MD, PhD Hans Basun Uppsala

 

Contact person: Anette Eidehall