Disputationer

Disputation: Philip von Rosen

This page in English
2017-10-2009:00 Alfred Nobels allé 23, H3 BlåCampus Flemingsberg

Titel: 

INJURIES, RISK FACTORS, CONSEQUENCES AND INJURY PERCEPTIONS IN ADOLESCENT ELITE ATHLETES

Huvudhandledare:

Docent Annette Heijne,Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Bihandledare:

PhD Anna Frohm, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Docent, Cecilia Fridén, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Professor och Dean Anders Kottorp, Malmö Universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Opponent:

Docent Martin Hägglund, Linköping Universitet, Institutionen för medicin och hälsa (IMH), Avdelningen för Fysioterapi (FYSIO)

Betygsnämd:

Professor Joanna Kvist, Institutionen för medicin och hälsa (IMH), Avdelningen för Fysioterapi (FYSIO)

Professor Thor Ejnar Andersen, Norwegian School of Sport Sciences, Department of Sport Medicine, Oslo Sports Trauma Research Center

Docent Jesper Augustsson, Linnéuniversitet, Institutionen för idrottsvetenskap, Fakulteten för samhällsvetenskap

Fysioterapi