Disputationer

Disputation Per Henrik Vincent

This page in English
2017-06-1509:00 till 13:15 Hörsalen, Novum plan 4Campus FlemingsbergSektionen för Neurodegeneration

Titel: Specification and Potency of Human Neural Stem Cells for Clinical Transplantation 

Huvudhandledare

Docent Erik Sundström, NVS, Neurodegeneration, Karolinska Institutet

Bihandledare

Prof. Outi Hovatta, CLINTEC, Enheten för obstetrik och gynekologi, Karolinska Institutet

Prof. Johan Ericson, CMB, Karolinska Institutet

Opponent

Prof. Zaal Kokaia, Avdelningen för Neurologi, Lunds Universitet

Betygsnämnd

Prof. Karin Forsberg-Nilsson, Institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi, Uppsala Universitet

Docent Lev Novikov, Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi, Umeå Universitet

Docent Johan Rockberg, Department of Proteomics and Nanotechnology, KTH

 

Kontakt


Anknuten

Per Henrik Vincent

Enhet: Urologi
E-post: Per.Henrik.Vincent@ki.se

Contact person: Maria Roos