Disputationer

Disputation: Pavla Cermakova

This page in English
2017-01-2009:30 Hörsalen, Novum Plan 4Campus FlemingsbergSektionen för neurogeriatrik

Titel: Cardiovascular disease in dementia

av Pavla Čermáková, MD

 

Huvudhandledare:
Dorota Religa, MD, PhD
Karolinska Institutet, Institutionen för NVS, Sektionen för neurogeriatrik

 

Fakultetsopponent:
Prof. Konrad Rejdak, MD, PhD, Medical University of Lublin, Department of Neurology

 

Betygsnämnd:
Åke Rundgren, MD, PhD,
Göteborgs Universitet, Institutionen för medicin

Prof. Per Tornvall, MD, PhD
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Karin Modig, PhD
Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin, Enheten för epidemiologi

 

Kontakt:

Länkar

Hjärt-kärlsjukdomarNeurodegenerativa sjukdomar