Disputationer

Disputation: Oona Lassenius

2014-06-1313:00 Hörsal H2 Grön, Alfred Nobels Allé 23Campus FlemingsbergSektionen för Omvårdnad

Being physically active – A bodily anchorage on the journey for recovery in mental ill-health

Huvudhandledare

Docent Maria Arman
Karolinska Institutet, Sektionen för omvårdnad

Bihandledare

Docent Lena Wiklund-Gustin
Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd

Professor Anne Söderlund
Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd

Professor Ingemar Åkerlind
Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd

Fakultetsopponent

Professor Maria Nyström
Högskolan i Borås, Institutionen för vårdvetenskap

Betygsnämnd

Professor Ove Hellzén
Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap

Professor Jennifer Bullington
Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap

Professor Marit Borg
Høgskolen i Buskerud, Norge, Fakultet for helsovitenskap