Disputationer

Disputation: Niklas Löfgren

2016-06-0109:30 Alfred Nobels allé 23, H2 GrönCampus Flemingsberg

Titel: Gait and balance in Parkinson's disease- psychometric properties and effects of training

Opponent 

Professor, Ann Ashburn, University of Southampton, Faculty of Health Professions & Rehabilitation Sciences

Betygskommitté

Professor, Lillemor Lundin-Olsson, Umeå universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för fysioterapi

Docent Dag Nyholm, Uppsala Universitet, Institutionen för neurovetenskap, Enheten för neurologi

Professor Lena von Koch, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för arbetsterapi

Huvudhandledare

Docent, Erika Franzén

Fysioterapi