Disputationer

Disputation: Mats Holmberg

2015-12-1110:00 Alfred Nobels allé 23, H2 GrönCampus FlemingsbergSektionen för Omvårdnad

Titel: Being secure in insecurity - aspects of caring in the ambulance service.

Fakultetsopponent:

Docent Sofia Almerud Österberg Linnéuniversitetet

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

Betygsnämnd:

Docent Anna Kristensson Ekwall Lunds Universitet

Institutionen för hälsovetenskaper

 

Docent Anders Rüter Sophiahemmets  Högskola Karolinska  Institutet

Institutionen för klinisk forskning och utbildning,  Södersjukhuset

 

Docent Birgitta Wireklint Sundström Högskolan i Borås

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Huvudhandledare:

Professor Ingegerd Fagerberg Ersta Sköndal Högskola

Institutionen för vårdvetenskap Karolinska  Institutet

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Bihandledare:

Lektor Kerstin Forslund Örebro Universitet

Institutionen för hälsovetenskap och medicin

 

Lektor Anna Carin Wahlberg Karolinska  Institutet

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Contact person: Alfred Nyeko
Omvårdnad