Disputationer

Disputation: Marie Halvorsen

2015-10-1413:00 till 17:00 Alfred Nobels allé 23, H2 GrönCampus Flemingsberg

Titel:

 PAIN RELATED ASPECTS OF NECK MUSCLE PERFORMANCE, FUNCTIONING AND PSYCHOSOCIAL FACTORS IN INDIVIDUALS WITH CERVICAL RADICULOPATHY

Huduvdhandledare:

Docent Åsa Dedering 

Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Bihandledare: 

Docent Anneli Peolsson

Linköping Universitet, Institutionen för Hälsovetenskap, Fakultetet för Medicin och Hälsovetenskap

 

Professor Karin Harms-Ringdahl 

Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdevetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Opponent:

Docent Börje Rehn

Umeå Universitet, Samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi

Betygsnämnd:

Professor Lars Weidenhielm

Karolinska Institutet, Institutionen för Molekulär Medicin och Kirurgi (MMK)

 

Docent Maria Hagströmer

Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

 

Docent Martin Björklund

Umeå Universitet, Avdelningen för arbets-och folkhälsa

Fysioterapi