Disputationer

Disputation: Malin Regardt

2014-05-2213:00 Föreläsningssal Rolf Luft, L1:00 Karolinska Universitetssjukhuset SolnaKarolinska Universitetssjukhuset, SolnaSektionen för Omvårdnad

Hand function, activity limitation and health related quality of life in patients with polymyositis and dermatomyositis

Nationella forskarskolan i vård och omsorg (HK08)