Disputationer

Disputation: Malin Backman

2017-02-1010:00 H2 Grön, Alfred Nobels Allé 23Campus FlemingsbergSektionen för Omvårdnad

“Att vara fysiskt aktiv under adjuvant cytostatikabehandling – interventionsstudier för personer med bröst- och kolorektalcancer”

Intervju med Malin Backman

Opponent

Professor Anna Forsberg, Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Betygsnämnd

Docent Sussanne Börjesson,  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Docent Karin Johansson, Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Professor Jan Mårtensson, Jönköpings universitet, Institutionen för omvårdnad

Huvudhandledare

Professor Yvonne Wengström, Karolinska Instituet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad

Bihandledare

Biträdande professor Maria Brovall, Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande

Professor Carl-Johan Sundberg, , Karolinska Instituet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, enheten för bioentrepenörskap

Omvårdnad