Disputationer

Disputation Maja Holm

2016-04-2913:00 Bringsalen, Ersta Diakoni. Erstagatan 1K. Stockholm AnnanSektionen för Omvårdnad

Titel:Promoting preparedness for family caregiving – a randomised controlled intervention in palliative care

Se en film där Maja berättar om sitt avhandlingsarbete.

Opponent 

Docent Anna Milberg

Linköpings Universitet, Norrköping

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Betygskommitté

Docent Maria Carlsson

Uppsala Universitet, Uppsala

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Docent Maria Larsson

Karlstads Universitet, Karlstad

Institutionen för hälsovetenskaper

Professor Stefan Sävenstedt

Luleå Tekniska Universitet, Luleå

Institutionen för hälsovetenskap

Huvudhandledare 

Medicine doktor Anette Alvariza

Ersta Sköndal Högskola, Stockholm

Institutionen för vårdvetenskap

Bihandledare 

Professor Joakim Öhlen Ersta Sköndal Högskola, Stockholm Palliativt forskningscentrum.

Professor Yvonne Wengström Karolinska Institutet, Stockholm Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 

Kontakt