Disputationer

Disputation Lotta Saarnio

2018-03-0913:00 Bringsalen, Ersta konferens och hotell, Erstagatan 1K, 116 91 StockholmAnnanSektionen för Omvårdnad

"Enabling at-homeness for older people despite their severe illness and impending death"

Huvudhandledare

Professor Joakim Öhlén, Göteborgs Universitetet, Sahlgrenska akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Bihandledare

Docent Anne-Marie Boström, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

Professor Petter Gustavsson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykologi

Medicine doktor Ragnhild Hedman, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap

Fakultetsopponent

Docent Karin Josefsson, Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Sektionen för vårdvetenskap

Betygsnämnd

Professor Gerd Ahlström, Lunds Universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsovetenskaper

Docent Pernilla Hillerås, Rödakorsets högskola, Hälsovetenskapliga institutionen

Professor Bertil Axelsson, Umeå Universitet, Institutionen för strålningsvetenskaper

Contact person: Annica Karlsson
Hälso- och sjukvårdSjuksköterskeprogrammetSpecialistsjuksköterskeprogram