Disputationer

Disputation Lisa Holmlund

This page in English
2019-03-1509:30 KI, Erna Möllersalen, Blickagången 16, NEOCampus FlemingsbergSektionen för Arbetsterapi

”Return to work: Exploring paths toward work after spinal cord injury and designing a rehabilitation intervention”

Huvudhandledare

Docent Eric Asaba, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobilologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för Arbetsterapi

Bihandledare

Lektor Susanne Guidetti, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobilologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för Arbetsterapi

Professor Åke Seiger, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobilologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för Klinisk geriatrik

Professor Claes Hultling, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobilologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för Neurogeriatrik

Opponent

Professor Birgitta Bernspång, Umeå Universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, sektionen för Arbetsterapi

Betygsnämnd

Professor Maria Larsson-Lund, Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för hälsovetenskap, sektionen för Hälsa och rehabilitering

Docent Páll Ingvarsson, Landspitali University Hospital, Island, Institutionen för rehabilitering

Professor Kristina Holmgren, Göteborgs Universitet, Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi, sektionen för Hälsa och rehabilitering

Kontakt

Contact person: Lisa Holmlund (f.d Bergmark)
ArbetsterapiDoktorand