Disputationer

Disputation: Linda Ekenros

This page in English
2017-05-0509:00 Rolf Luft Auditorium Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Titel: 

The Influence of Sex Hormones of Neuromuscular Function and Premenstrual Symptoms

Huvudhandledare:

Cecilia Fridén, Docent, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Bihandledare:

Hirschberg Angelica Linden, Professor,  Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa,  Enheten för Obstetrik och Gynekologi

Torbjörn Bäckström, Professor, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi

Opponent:

Suzanne Werner, Professor, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), Idrottsmedicin

Betygsnämnd:

Karin Larsén, Professor Gymnastik- och idrottshögskolan

Henrik Falconer, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), Enheten för Obstetrik och Gynekologi

Eva Broström, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), Enheten för Neurologi

Fysioterapi