Disputationer

Disputation: Lena Swedberg

2014-11-2813:00 sal 263, Alfred Nobels Allé 12Campus Flemingsberg

Titel: Home care for patients in need of advanced care and technology

Lena Swedberg
Leg sjuksköterska, Fil.mag. vårdpedagogik

Huvudhandledare:

Docent Ingrid Hylander
Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Bihandledare:

Bitr. professor Eva Hammar Chiriac
Linköpings Universitet, Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande

Docent Hans Michélsen
Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Docent Lena Törnkvist
Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Fakultetsopponent:

Professor Britt-Marie Ternestedt
Ersta Sköndals Högskola, Institutionen för Vårdvetenskap

Betygsnämnd:

Docent Hans Thulesius
Lunds Universitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper

Docent Berit Lindahl
Göteborgs Universitet/Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap

Docent Claudia Bernhard-Oettel
Stockholms Universitet, Institutionen för Psykologi