Disputationer

Disputation: Lena Lundh

2015-03-0613:00 Alfred Nobels Allé 12, sal 263Campus FlemingsbergSektionen för allmänmedicin och primärvård

Titel: I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD

Huvudhandledare

Docent Lena Törnkvist
Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Bihandledare

Professor Hans Gilljam
Karolinska Institutet, Institutionen för Folkhälsovetenskap

Professor Maria Rosaria Galanti
Karolinska Institutet, Institutionen för Folkhälsovetenskap

Fakultetsopponent

Professor Albert Westergren
Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle

Betygsnämnd

Docent Ingvar Krakau
Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin

Docent Inger Kull
Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Forskning och Utbildning

Docent Jonas Sandberg
Hälsohögskolan Jönköping, Avdelningen för Omvårdnad