Disputationer

Disputation: Katja Schubert Samuelsson

This page in English
2017-03-1009:30 Föreläsningssalen C1:87Karolinska Universitetssjukhuset, HuddingeSektionen för klinisk geriatrik

Titel: Elderly patients undergoing colorectal cancer surgery - can care be further improved

Huvudhandledare:

Professor Ulf Gunnarsson
Umeå universitet
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Bihandledare:

Doktor Monika Egenvall
Karolinska Institutet
Institution för molekylär medicin och kirurgi
Enheten kolorektal kirurgi

Doktor Inga Klarin 
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för klinisk geriatrik

Professor Johan Lökk
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 
Sektionen för klinisk geriatrik

Opponent:

Professor Yngve Gustafson
Umeå universitet
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Betygsnämnd:

Professor Jan Marcusson
Linköpings universitet
Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Sektionen för geriatrik

Doktor Pamela Buchwald
Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Sektionen för kirurgi

Doktor Pernilla Hillerås
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för neurogeriatrik

 

Kontakt:  
Postdoc

Katharina Schellhaus

Enhet: Dantuma
E-post: katharina.schellhaus@ki.se

Contact person: Anette Eidehall