Disputationer

Disputation: Karin Lodin

This page in English
2018-02-2209:00 H3, Alfred Nobels allé 23, HuddingeCampus FlemingsbergSektionen för allmänmedicin och primärvård

Titel: Inflammation and subjective health: the role of sickness behaviour

Opponent

Dr. Alf Tunsäter, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lungmedicin och allergologi

Betygsnämnd

Dr. Caroline Nilsson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Dr. Ylva Skånér, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för allmänmedicin och primärvård

Dr. Anna Wikman, Uppsala universitet, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Avdelningen för reproduktiv hälsa

Huvudhandledare

Dr. Anna Andreasson, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Enheten för internmedicin och Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Kontakt

Anknuten

Karin Lodin

Enhet: Sektionen för allmänmedicin och primärvård
E-post: karin.lodin@ki.se

DoktorandForskarutbildningInflammation