Disputationer

Disputation Julius Tunga Kamwesiga

This page in English
2018-05-0410:00 Hörsal H2, Alfreds Nobel Allé 23Campus FlemingsbergSektionen för Arbetsterapi

Projekt titel: The perceived impact of stroke and feasibility of a mobile phone supported ADL intervention in Uganda

Huvudhandledare

Susanne Guidetti, Sektionen för Arbetsterapi, Institutionen förNeurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Bi-handledare

Professor, Senior Lena Von Koch, Sektionen för Arbetsterapi, Institutionen förNeurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Gunilla Eriksson, Sektionen för Arbetsterapi, Institutionen förNeurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Professor Kerstin Tham, Malmö universitet

Opponent

Professor Elizabeth Townsend, Dalhousie University in Halifax, School of Occupational Therapy

Betygsnämnd

Professor Anna Mia Ekström, Global Hälsa (IHCAR), Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS)

Ingvar Krakau, Avdelningen för klinisk epidemiologi, Instutionen för Medicin 

Professor Maria-Larsson-Lund, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet

Contact person: Susanne Guidetti
ArbetsterapiRehabiliteringStroke