Disputationer

Disputation: Jonas Wastesson

2014-11-2809:30 CMB-salen, Berzelius väg 21Campus SolnaSektionen för Aging Research Center (ARC)

Titel: “Unequal drug treatment: age and educational differences among older adults”

Huvudhandledare

Docent Kristina Johnell, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Reseach Center

Bihandledare:

Professor Marti G. Parker, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Reseach Center

Professor Johan Fastbom, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Reseach Center

Professor Mats Thorslund, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Reseach Center

Opponent

Professor Bo Burström, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Betygsnämnd

Docent Sofia Kälvemark Sporrong
University of Copenhagen, Department of Pharmacy, Division of Social Pharmacy

Professor Ragnar Westerling
Uppsala University, Department of Public Health and Caring, Division of Social Medicine

Professor Bo Malmberg
Jönköping University, Department of Health Sciences, Division of Gerontology

Länkar