Disputationer

Disputation: Jolanta Lundgren

This page in English
2018-02-0209:00 Hörsalen, Novum floor 4, Campus FlemingsbergCampus FlemingsbergSektionen för neurogeriatrik
Jolanta Lundgren, forskare vid sektionen för neurogeriatrik, fokuserar på synaptisk dysfunktion vid Alzheimers sjukdom.

Titel: Losing connections in Alzheimer Disease - the amyloid precursor protein processing machinery at the synapse

Huvudhandledare

Docent Susanne Frykman

Karolinska Institutet, Neurobiologi, Vårdventenskap and Samhälle, Sektionen för Neurogeriatrik

Bihandledare

Professor Lennart Brodin

Karolinska Institutet, Institutionen för Neurovetenskap

Betygsnämnd

Professor Martin Ingelsson

Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Docent André Fisahn

Karolinska Institutet, Neurobiologi, Vårdventenskap and Samhälle

Dr. Björn Granseth

Linköpings Universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin

Contact person: Eva Kallstenius

Länkar

AlzheimerNeurobiologi